CENTAR ZA ORGANIZACIJSKU PSIHOLOGIJU


U Deditiu surađujemo s poduzećima i organizacijama u okviru našeg Centra za organizacijsku psihologiju.

Kroz usluge psihologijskog savjetovanja, coachinga, edukacija i treninga doprinosimo povećanju zaposlenikovog radnog zadovoljstva, motivacije, kompetencija, učinka te zdravlja i dobrobiti, a time posredno poslovnom uspjehu tima i organizacije. Naše usluge temelje se na primijenjenim znanjima moderne poslovne i organizacijske psihologije te Gestalt teorije ljudskog rasta, razvoja i promjena.

Individualno savjetovanje zaposlenika


Jedno je od najčešćih oblika individualnog rada organizacijskog psihologa i zaposlenika u kojem klijent-zaposlenik te psiholog-savjetovatelj (konzultant) stručno vođenim razgovorom kojeg karakteriziraju aktivno slušanje, empatija i povjerenje pokušavaju utvrditi što je potrebno učiniti kako bi klijent postigao svoje ciljeve.


Savjetovanje se sastoji od nekoliko faza:

004-round-dialogue-symbol

Ostvarivanje odnosa

upoznavanja i ostvarivanja povjerljivog odnosa između psihologa i djelatnika (tj. organizacije),
003-line-segment

Prepoznavanje poteškoća

prepoznavanja i definiranja poteškoća, prepreka i/ili potreba,
002-shapes

Definicija
ciljeva

definiranja željenih ciljeva i koraka ka ostvarenju istih te
001-clock

Završetak procesa

završavanja procesa na siguran i uzajaman način (bez osjećaja nedovršenosti i „ostataka“).

Ciljevi savjetovanja najčešće su povezani s problemima i preprekama koje se tiču profesionalne uloge i radnog okruženja, ali suština svakog cilja je postizanje boljeg emocionalnog funkcioniranja, razjašnjenje vlastitih razmišljanja i stavova, osvještavanje nepoznatih aspekata vlastitih doživljaja i okoline tj. konteksta, mijenjanje ponavljajućih i neefikasnih ponašanja u nove i zadovoljavajuće načine nošenja s problemima, otkrivanje vlastitih snaga te nastavak bogatijeg profesionalnog života s novom perspektivom.


Česte teme individualnog savjetovanja zaposlenika:


Coaching


Skup specifičnih metoda usmjerenih na rast i razvoj pojedinca i timova.

Coach i klijent ugovaraju i ostvaruju profesionalni odnos u kojemu se klijentu pomaže u postizanju poslovnih rezultata u njegovoj karijeri, organizaciji i životu. U procesu coachinga klijenti produbljuju vlastito učenje, kreiraju vlastite rezultate, te unaprjeđuju kvalitetu svoga života.

Prakticira se u situacijama kada osoba osjeti da joj nedostaju neke specijalne vještine i kompetencije za uspješno nošenje s nastalim ili predstojećim situacijama u okviru radnog mjesta, radne okoline ili poslovnih planova.

Česte teme:


>
• Facilitiranje prilagodbe na novo radno mjesto i funkciju,
• Utvrđivanje vještina i kompetencija potrebnih za bolju organizaciju radnog mjesta,
• Učenje vještina potrebnih za postavljanje poslovnih ciljevima i puta ka istima,
>
• Priprema na predstojeće promjene u organizaciji, radnim aktivnostima i odgovornostima,
• Priprema za promociju i preuzimanje viših organizacijski funkcija (odgovornosti),
• Osobni profesionalni rast i razvoj kao uvjet uspješnog i modernog upravljanja i vođenja.

Cilj coachinga je kretanje ka ostvarenju postavljenih poslovnih ciljeva i ispunjenju profesionalnih potreba na proaktivan, svjestan i odgovoran način te s krajnjom koristi kako za djelatnika tako i organizaciju u kojoj radi. Svrha i dobrobiti istog su učenje, osobni profesionalni rast i razvoj, prepoznavanje i pokretanje vlastitih resursa te resursa okoline, osnaživanje i efikasno (utjecajno) djelovanje svoju radnu okolinu, ljude i organizacijsku klimu.

Coaching - rad s timovima

Iz socijalne i psihološke perspektive, tim je grupa pojedinaca sa različitim aktivnostima, ulogama i ovlastima, a sa zajedničkim ciljem. Isto ga čini kompleksnim, ali perspektivnim i plodnim medijem ljudskog djelovanja te postignuća. Razvoj tima krucijalan je za uspjeh.


Kao najmanja složena jedinica sustava i tim može pokazati poteškoće u funkcioniranju:Psiholog-coach u radu s timom upoznaje dinamiku tima, njihove (ne)pisane statute, pravila i standarde te emocionalne i ponašajne obrasce, potrebe i ciljeve. Potom, interaktivnom edukacijom, isprobavanjem i vježbanjem novih načina ponašanja i komunikacije tj. učenjem teži se:


EDUKACIJE I TRENINZI


Radimo custom- made edukacije, radionice i treninge za organizacije utvrđujući pojedinačne uvjete organizacije koja pokaže interes i potrebu za novim znanjima i vještinama. Edukacije i treninzi temelje se na praktičnim, ali znanstveno utemeljenim znanjima moderne psihologije, dizajnirane po načelima učenja odraslih koji u svaku edukaciju donose već mnoga stečena znanja te po načelima iskustvenog učenja kroz prezentaciju teorijskih znanja kojeg prate dizajnirane vježbe koje omogućuju da se nova znanja probaju, testiraju i modificiraju po potrebi pojedine osobe ili tima.


Komunikacija • Konflikti • Stres i zdravlje na radnom mjestu • Proces promjena i krizna stanja
Motivacija • Umirovljenje • Liderske vještine